12 år på toppen: Hedensted er stadig en af landets allermest erhvervsvenlige kommuner
Hedensted er i ny DI-måling udpeget til den mest erhvervsvenlige kommune i Sydøstjylland og indtager med sin 4. plads for 12. år i træk en placering i top-5 på landsplan.
Virksomhederne i Hedensted Kommune er og har gennem en lang årrække været særdeles tilfredse med den service, som kommunen leverer. Den aktuelle placering som nummer 4 er en beskeden tilbagegang fra sidste års 3. plads, men som Johannes Saugbjerg, formand for DI Sydøstjylland, understreger:
”Det er virkelig flot at blive nummer fire ud af 93 kommuner, og i toppen af ranglisten er det decimaler, der afgør, om man rykker lidt frem eller tilbage. Hvis kommunen får gjort noget ved eksempelvis de lange ventetider på sagsbehandling af byggetilladelser, så tror jeg, de har en god chance for at løbe med titlen som Danmarks mest erhvervsvenlige kommune til næste år,” udtaler han.
Den udfordring er borgmester Ole Vind parat til at tage imod.
”Jeg er utrolig stolt over det skulderklap, som vores lokale virksomheder endnu engang har givet kommunen og dens medarbejdere. Og jeg vil gerne kvittere for den løbende, konstruktive dialog, som vi har med virksomhederne Vi oplever i de her år en meget stor vækst, både når det gælder tilflyttere men også i høj grad virksomheder, som påskønner vores centrale placering i hjertet af det østjyske vækstbånd tæt på motorvej, lufthavn og flere havne. Det er klart, at de mange byggesager i perioder vil skabe et stort tryk på vores dygtige medarbejdere og derfor også en problemstilling, som vi fremadrettet tager hånd om, siger Ole Vind.
Borgmesteren noterer sig med stor tilfredshed, at kommunen i DI-målingen indtager en flot 1. plads på et for virksomhederne så vigtigt parameter som ”Skatter, gebyrer og erhvervsarealer” og 2. pladser, både når det handler om at sikre virksomhederne medarbejdere i nærområdet og for eksempel den digitale erhvervsservice. Virksomhederne roser desuden kommunen for en god dialog på alle planer fra politikere til jobcenter, ligesom tilfredsheden med infrastrukturen i kommunen er øget siden sidste år.
På et par områder må kommunen dog notere sig tilbagegang. Især på uddannelses-området, hvor lidt færre unge efter folkeskolen vælger at fortsætte på en erhvervsuddannelse, ligesom der skal skrues op for samarbejdet mellem kommune og virksomheder, når det gælder den grønne omstilling.
”Erhvervsudvikling er et højt prioriteret indsatsområde. Her vil vi styrke samarbejdet med virksomhederne endnu mere, så vi sammen kan skabe de bedste løsninger på de udfordringer, virksomhederne står over for. Vi er på vej med en omfattende klimahandlingsplan og skal fastholde den positive vækst, samtidig med at vi fastholder fokus på uddannelse og arbejdskraft. Desuden glæder vi os over, at udvidelsen af E45 vil øge fremkommeligheden og mindske transportomkostningerne,” siger Ole Vind.
På plussiden tæller også, at 8 ud af 10 af de 93 lokale virksomheder, som deltager i DI-undersøgelsen, svarer, at de ”helt sikkert” vil anbefale andre virksomheder at etablere sig i kommunen.

Del på sociale medier