Tværfaglig indsats for sygemeldte borgere
Et nyt partnerskab er indgået imellem Hedensted Kommune, Konsulenthuset Marselisborg og Den Sociale Kapitalfond Effekt med det fælles mål at udvikle sygedagpengeområdet. Den Sociale Kapitalfond Effekt finansierer indsatsen, som udføres af Konsulenthuset Marselisborg for Hedensted Kommune​.
Sygemeldte borgere skal modtage den rette støtte og hjælp
I Jobcenter Hedensted er der hver dag registreret mellem 1.200 og 1.400 borgere, som enten er sygemeldte eller i gang med et jobafklaringsforløb. Antallet af sygemeldte har haft væsentlige udsving under Covid-19 pandemien men er nu tilbage i ovennævnte niveau. Udfordringen er, at mange sygemeldte borgere ikke vender tilbage til ordinært arbejde. Derfor er det primære formål for partnerskabet, at Hedensted Kommune bliver bedre til at støtte sygemeldte borgere og borgere i jobafklaringsforløb til hurtigere at vende tilbage til, og fastholde, ordinær beskæftigelse.
Fokus på den langsigtede relation
Der kan være stor usikkerhed og utryghed forbundet med at skulle vende tilbage til et job, eller være aktiv jobsøgende igen efter en lang sygeperiode. Mange mister troen på egne evner og bliver usikre på, om de kan risikere at blive syge igen pga. jobbet. Derfor får 150 borgere som et særligt forsøg tilknyttet en fast jobcoach i to år. Jobcoachen vil hjælpe dem hele vejen tilbage i deres nuværende job, eller ud i et nyt job, der kan tilgodese deres skånehensyn. Skulle der efterfølgende opstå situationer, hvor borgeren har brug for støtte og vejledning, vil jobcoachen være til rådighed i hele perioden. Målet er at støtte og fastholde borgeren i beskæftigelse.
Tværfaglig indsats og kompetenceløft
Konsulenthuset Marselisborg er specialiserede i udviklingsprocesser i den offentlige sektor og har gennemført over 100.000 borgerforløb. Deres tværfaglige og helhedsorienterede indsats støtter borgeren i en bæredygtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.
Ud over den tværfaglige beskæftigelsesrettede indsats gennemfører Konsulenthuset Marselisborg et læringsspor, som giver kompetenceløft til de nuværende medarbejdere i Jobcenter Hedensted. Kompetenceløftet giver medarbejderne flere redskaber til en endnu bedre sygedagpengeindsats og indsats over for borgere i jobafklaringsforløb. Dette kommer både borgerne, virksomhederne og medarbejderne til gode.
Betaling ud fra effekt og ikke indsats
Det nye samarbejde er baseret på en social effektinvestering. Helt konkret er en social effektinvestering et partnerskab imellem en kommune, en leverandør og en investor, der indgår en aftale om at løse en udfordring i samfundet.
Det fungerer sådan, at Den Sociale Kapitalfond Effekt investerer i beskæftigelsesindsatsen, der varetages af Konsulenthuset Marselisborg. Konsulenthuset Marselisborg gennemfører indsatsen for 120 borgere på sygedagpenge og 30 borgere i jobafklaringsforløb med målet om, at borgerne bliver selvforsørgende. Hedensted Kommune og Konsulenthuset Marselisborg har en intern resultatkontrakt, hvor Hedensted Kommune betaler alene på baggrund af den opnåede effekt.
”Jeg er meget spændt på at følge indsatsen, da både konstruktionen og den indsats, som vi bliver i stand til at iværksætte er nyskabende inden for beskæftigelsesindsatsen. Det er samtidig vigtigt for mig, at der er tale om et tilbud, som den sygemeldte selv ønsker”, siger formanden for Udvalget for Beskæftigelse Lars Jensen.
https://densocialekapitalfond.dk/programmer/sociale-effektinvesteringer

Del på sociale medier