COVID-19 forhindrede den normale rådgivning og træning af  borgere med Type-2 diabetes, KOL og hjertekarsygdomme. Et nyt – og varigt – onlinekoncept blev derfor udviklet i Hedensted Kommune.

Ud over frygten for smitte og afsavnet af den normale kontakt med sine nærmeste har COVID-19 forhindret mange kronisk syge i at modtage træning, vejledning og undervisning i relation til deres sygdom.

Hedensted Kommunes Sundhedshus har derfor lavet nogle af deres tilbud om, så afvikles digitalt.

I den første del af corona-nedlukningen tilbød sundhedshuset individuelle samtaler via telefonen, men efterhånden som nedlukningen trak ud, var der behov for løsninger, der kunne rumme flere borgere på én gang.

Det er indtil videre blevet til 17 videoundervisningsgange, der foregår via Skype. Størstedelen af gangene omfatter både type-2 diabetes, KOL og hjertekarsygdomme, hvor nogle enkelte sessioner kun er relevante i forhold til den enkelte sygdom.

Inden undervisningen får borgerne oplysninger om forløbets struktur og indhold og om, hvornår de skal logge på.

”Da sygdomme som type-2 diabetes, KOL og hjertekarsygdomme typisk florerer blandt de ældre generationer, var vi meget spændt på, om den digitale løsning ville give udfordringer. Det har ikke været tilfældet, og borgerne har været yderst begejstrede for det nye tiltag”, fortæller Pernille Agerbo Frydensbjerg, der er leder af Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning.

Den nye online løsning betyder desuden, at der kan rådgives langt flere borgere end tidligere. Det ser Pernille Agerbo Frydensbjerg store muligheder i:

”I det store perspektiv kan de digitale løsninger være en ny strategi for at decentralisere sundhedshusets indsatser og derved være stærkere i forebyggelsen”.

Selvom sundhedshuset nærmer sig normal drift er flere af løsningerne derfor også allerede blevet en fast del af husets tilbud. Også medarbejderne har oplevet udviklingen af de digitale løsninger som en spændende og læringsrig proces. Arbejdet med kronikere har eksempelvis inspireret til planer om supplerende online undervisning af borgere, der er henvist til genoptræning.

Sidst men ikke mindst har de digitale løsninger styrket sundhedshusets beredskab i tilfælde af endnu en nedlukning.

For mere information:

Pernille Agerbo Frydensbjerg, leder af Sundhedsfremme, Forebyggelse og Træning. Tlf. 23603919.

Der kan desuden skabes kontakt til en 70-årig bruger af de nye løsninger.

 

Del på sociale medier