Den forhøjede vandstand i Gudenåen forsinker den nye Bro i Tør-ring yderligere tre uger.

Vinterens store regnmængder og den som følge heraf forhøjede vand-stand i Gudenåen betyder, at færdiggørelsen af den nye bro over Gu-denåen i Tørring bliver forsinket med foreløbig tre uger.
Om den aktuelle coronavirus-nødsituation kan medføre yderligere for-sinkelser vides ikke.

Den forhøjede vandstand i Gudenåen gør det umuligt som ellers planlagt at støbe broen på stedet. Nu bliver man i stedet nødt til at støbe den i tre dele for derefter at hejse delene på plads og efterfølgende støbe dem sammen.

Den nye fremgangsmåde, hvor hele broen monteres på én gang, bety-der også, at man desværre ikke kan åbne broen gradvist for biler, men fodgængere og cyklister vil fortsat kunne passere åen via en midlertidig gangbro.

De tre broelementer bliver løftet på plads over Gudenåen 5. maj, hvor-efter den fuldstøbes, hærdes og efterbehandles.

Lukningen af broen vil derfor fortsat have betydning for bustrafikken i Tørring. Følgende ruter er berørt: 114, 115, 119, 215, 220, 513, 523 og 696. Ændringerne fremgår af information ved stoppestederne, på Midt-trafiks hjemmeside og Rejseplanen. Eleverne på Tørring Gymnasium og skole bliver løbende informeret via gymnasiets og skolens interne kana-ler.

For mere information:
Michael Laursen, afdelingsleder Natur, Vand og Vej, tlf.: 2485 4194.

Del på sociale medier