30.11.2021

Brænder du for det lokale kultur- og fritidsliv? Hvis ja, bør du overveje at stille op til Fritidsudvalget. I starten af januar skal der findes otte foreningsvalgte medlemmer, som sammen med de fem folkevalgte politikere fra udvalget for Fællesskab skal udgøre det nye Fritidsudvalg i Hedensted Kommune fra 2022-2025.

Hvad arbejdes der med i Fritidsudvalget? Som foreningsvalgt repræsentant i Fritidsudvalget er det din opgave at bære initiativer, ideer og forbedringsforslag med ind til bordet, så der kan tages stilling til dem på politisk niveau.

Derudover arbejdes der med de mere strategiske retningslinjer for kultur- og fritidslivet i Hedensted Kommune, og så er det Fritidsudvalget, som inviterer kommunens frivillige på det folkeoplysende område til den årlige Award-fest.

Det er også i Fritidsudvalget, at midlerne fra Udviklingspuljen uddeles. Her vurderes alle indkommende ansøgninger og der tages stilling til, hvem der skal have bevilget midler. Der uddeles hvert år ca. 600.000 kr.

Hvordan kan du stille op til Fritidsudvalget? Alle der har interesse for det lokale og nære kultur- og fritidsliv kan stille op. Det eneste krav er, at man enten er aktiv i en folkeoplysende forening eller i en kreativ gruppe med en demokratisk valgt bestyrelse.

Du kan opstille dit kandidatur i perioden fra den 26. november til den 22. december ved at udfylde den formular, som du finder på www.hedensted.dk/fritidsudvalget.

Hvem beslutter, hvem der skal sidde i Fritidsudvalget? Det er de folkeoplysende foreninger, der bestemmer, hvem der skal være deres talerør i de kommende fire år. Den 17. januar får alle foreningsformænd tilsendt en elektronisk stemmeseddel, hvorpå de skal angive, hvem af de opstillede kandidater deres forening peger på.

Den 25. januar 2022 offentliggøres det, hvem der er blevet valgt ind i det nye Fritidsudvalg.

Vigtige datoer:

26.11.21-22.12.21: Opstilling af kandidater 05.01.22: Møde for opstillede kandidater i Administrationshuset i Tørring 10.01.22-14.01.22: Online kandidatkampagne på Facebook 17.01.22-21.01.22: Afstemningsperiode for foreningsformænd 25.01.22: Offentliggørelse af hvem der er valgt til det nye Fritidsudvalg