Beskæftigelsen sætter ny rekord i Hedensted
Ikke siden finanskrisen i 2008 har antallet af fuldtidsbeskæftigede i Hedensted Kommune været så højt som nu, og samtidig er ledigheden den laveste i Østjylland.
Virksomhederne i Hedensted Kommune klarede sig flot igennem Corona-krisen. Med en stigning på 6,8 pct. i perioden fra september 2019 til september 2021 steg antallet af private arbejdspladser væsentligt mere end i resten af landet, og der er fortsat så god gang i hjulene, at antallet af fuldtidsbeskæftigede i kommunen nu sætter ny rekord. Ved udgangen af marts var 20.326 borgere i fuld beskæftigelse – det højeste antal siden 2008, hvor beskæftigelsen i kommunen sidst toppede med 20.050 fuldtidsbeskæftigede.
Samtidig viser den seneste april-opgørelse fra RAR Østjylland, at ledigheden på 1,4 pct. i Hedensted kommune er den laveste i Østjylland.
Også på landsplan er beskæftigelsen i øjeblikket rekordhøj, hvor det især er de +54-årige, indvandrere og deres efterkommere, der er med til at trække beskæftigelsen i vejret. I Hedensted Kommune er det ifølge beskæftigelseschef Hans Christian Knudsen alle aldersgrupper men også mange herboende østeuropæere, der har sendt den lokale beskæftigelse på rekordkurs. Antallet af udenlandske statsborgere i arbejde svarede ved udgangen af marts til 1.767 fuldtidsbeskæftigede – en stigning på 252 i forhold til samme måned sidste år.
”De nye tal er virkelig godt nyt. For mig vidner de om et tæt og godt samarbejde mellem vores virksomheder og vores jobcenter. Den kommunale beskæftigelsesindsats skal hele tiden gå på to ben. Vi skal være med til at sikre, at virksomhederne får den arbejdskraft, som de har behov for, og samtidig handler det om, så hurtigt som muligt at få borgerne i arbejde, så de får mulighed for at forsørge sig selv. Desuden er vi hele tiden i dialog med virksomhederne omkring, hvordan vi sikrer en opkvalificering af både nye og nuværende medarbejdere for hele tiden at være på omgangshøjde med de hastige forandringer, der præger arbejdsmarkedet,” siger Lars Jensen, formand for Udvalget for Beskæftigelse.
Også borgmester Ole Vind glæder sig over den positive udvikling.
”Jeg glæder mig på både virksomhedernes, borgernes og kommunens vegne. Går det godt for virksomhederne, og kommer flere borgere i arbejde, øges også vores økonomiske muligheder for at levere den optimale service. Den stigende beskæftigelse øger samtidig muligheden for, at flere vælger at bosætte sig i vores kommune. Vi oplevede sidste år den største befolkningstilvækst siden 2014, og efterspørgslen på både boliger og byggegrunde er fortsat stor. Samtidig oplever vi stor interesse fra virksomheder, der har fået øjnene op for vores unikke geografiske placering i hjertet af Østjylland, tæt på motorvej, lufthavn og flere havne. Jeg føler mig overbevist om, at vi i de nye beskæftigelsestal også ser en effekt af det tætte og konstruktive samarbejde mellem virksomheder og kommune,” siger Ole Vind.

Del på sociale medier