Nyt ”Kom godt hjem”-team skal sikre borgerne sammenhæng og tryghed i behandling og pleje, når de udskrives fra sygehuset og samtidig reducere antallet af genindlæggelser. Det skriver Hedensted Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Når sygehusene udskriver behandlings- og plejekrævende borgere fra Hedensted Kommune, skal de fra 4. marts henvende sig til et nyoprettet ”kom godt hjem”-team, der derefter sørger for at borgeren får en sammenhængende og tryg tilbagevenden til eget hjem. På den måde vil kommunen sikre sig, at alle udskrivelser håndteres kun ét sted, og at alle nødvendige indsatser i forhold til den udskrevne borger kan igangsættes direkte af det nye team, der foruden lederen, sygeplejerske Lone Bockhoff består af en visitator, en sygeplejerske og en ergoterapeut.

Beslutningen om at oprette det nye team udspringer af, at man i kommunens afdelinger for sundhed og velfærdsrådgivning oplever, at flere behandlingskrævende borgere udskrives stadig hurtigere fra sygehusene. For at undgå at mange fagpersoner og afdelinger er i kontakt med den samme borger, er en koordineret indsats på tværs af afdelingerne derfor nødvendig.

”Vi har undersøgt, hvordan man i andre kommuner griber sagen an, og har på den baggrund skruet vores egen model med ”kom godt hjem”-teamet sammen. En model, der sikrer en hurtig, effektiv og tværfaglig indsats, og hvor vi tænker i det hele menneske. Det er vigtigt, at vi så hurtigt som muligt kan gøre borgeren selvhjulpen, og at vi samtidig får nedbragt det gennem de seneste år stigende antal genindlæggelser. Vores forventning er, at modellen vil nedbringe det samlede antal arbejdstimer i forbindelse med udskrivelser,” siger Allan Petersen, formand for Udvalget for Social Omsorg.

Del på sociale medier