Østjysk Boligselskab af 1976 og Rum Arkitekter vinder arkitekt-konkurrence med projekt, der omfatter 28 almene boliger, park og gadekær, som fletter sig flot ind i planlagt byforskønnelse.
Det bliver Østjysk Boligselskab af 1976 i samarbejde med Rum Arkitek-ter, der i starten af 2021 kan gå i gang med at omforme den nuværen-de rådhusgrund i Uldum til en ny bydel med 28 almene boliger, park, ga-dekær og stier.

Hedensted Kommune har modtaget tre tilbud på grunden, som bliver ryddet, når Uldum rådhus flytter til en nyopført administrationsbygning i Tørring.

Styregruppens valg faldt på et særdeles spændende boligprojekt, som i høj grad indpasser sig i omgivelserne, og som samtidig favner den bre-de målgruppe, byen ønsker.
De 28 almene lejeboliger bliver opført som dobbelt/kædehuse i en blan-ding af 1 og 1,5 etager. Boligstørrelser vil være mellem 75-115 m2, med appel til såvel unge, ældre, enlige, par og familier.
Den nye bydel indgår som en naturlig forlængelse af den historiske bydel syd ved Østerled og Rasmus Sørensens Sti og bliver samtidig en naturlig del af Midtbyplanens Oplevelsessti, der skal forbinde Oasen og Torvet med kirken øst for grunden. Det centrale gadekær vil fungere som regnvandsbassin, der samler vand fra hele området.

”Arkitekturen, materialevalget, tilpasningen til de andre spændende pro-ekter i byen, god p-løsning. Summen af det hele gør, at jeg synes, at vinderprojektet er det, der passer bedst til Uldum og de ønsker, vi har for udvikling af byen,” siger Jesper Hammer, formand for Fællesrådet i Uldum.

Også fra byrådsmedlem Claus Thaisen (S), der ligesom Jesper Hammer har siddet med i styregruppen, er der ros til vinderprojektet, der ind-bringer kommunen knap fem millioner kroner for grunden.”Jeg synes, at vinderprojektet med gadekær og stier har et godt landsbypræg, som jeg tror kan blive et samlingspunkt for byen, og som giver plads til både rekreative formål og events som musikfestivalen i Uldum. Foruden at bebyggelsen åbner sig mod byen er det for mig at se også et stort plus, at boligerne sigter mod en meget bred målgruppe.”

Del på sociale medier