En samarbejdsaftale mellem gymnasiet og Learnmark Horsens om en ny EUX-uddannelse kvalificerer eleverne til en karriere i-den for bygge- og anlægsbranchen.

Efter sommerferien i 2020 starter det første hold gymnasieelever på en EUX-uddannelse for byggeri. Undervisningen i gymnasiefagene foregår på Tørrring Gymnasium, mens den praktiske, håndværksmæssige del finder sted hos Learnmark i Horsens. Eleverne skal i halvandet år af den i alt fire-årige uddannelse i praktik hos lokale virksomheder og hånd-værkerfirmaer.

Aftalen mellem Tørring Gymnasium og Learnmark Horsens er et led i Hedensted Kommunes bestræbelser på at tiltrække flere ungdomsuddannelser til kommunen. Sidste år startede 14 elever på en automationsteknologuddannelse i Hedensted. Uddannelsen er skabt i et samarbejde med Erhvervsakademi Dania i Randers, og kommunens ambition er flere uddannelser efter samme model og gerne samlet i et egentligt uddannelsescampus i Hedensted.

I spidsen for et udvalg, der arbejder med campus-planerne, står tidlige-re borgmester Kirsten Terkilsen, der glæder sig over den nye EUX-uddannelse.

”EUX-uddannelsen er endnu et vigtigt skridt i vores bestræbelser på, at tiltrække flere uddannelser til kommunen og giver de kommende EUX-studenter med både en teoretisk og faglig ballast et rigtig godt afsæt for videreuddannelse. På både Tørring Gymnasium og Learnmark Horsens er der tale om spændende læringsmiljøer, der sikrer eleverne det bedste fra både gymnasium og erhvervsskole. EUX-uddannelsen kræver et tæt samspil med de lokale virksomheder, som får gode muligheder for at rekruttere lærlinge fra lokalområdet, og for de unge vil flere uddannel-sesmuligheder i kommunen betyde, at de ikke som i dag behøver at søge til andre byer for at uddanne sig,” siger Kirsten Terkilsen.

”Vi glæder os over med det nye samarbejde at kunne imødekomme bå-de Christiansborgs og erhvervslivets ønske om uddannelsestilbud, der giver de unge flere valgmuligheder, og EUX-uddannelse er et tilbud til unge med både kloge hoveder og kloge hænder. Vi har de seneste år oplevet faldende elevtal på gymnasiet, og håber med det nye samarbej-de med Learnmark Horsens og de lokale virksomheder at kunne få vendt den udvikling og samtidig understøtte en lokal erhvervsudvikling,” siger Johannes Grønager, rektor på Tørring Gymnasium.

”Vi har vurderet, at vi med en EUX-uddannelse inden for netop byggeri modsvarer et stort behov hos de lokale virksomheder, og samtidig vil kunne tiltrække flest elever. Erfaringerne på landsplan viser, at der indtil nu har været en pæn interesse blandt de unge for muligheden for at få en kombineret teoretisk og praktisk uddannelse, og at virksomhederne er glade for EUX-eleverne,” siger Niels Yde, direktør Learnmark Horsens

Del på sociale medier