Med interviews og spørgeskemaer til både ældre, deres pårørende og dem, der er ”midt i livet”, vil Hedensted Kommune undersøge dels, hvordan man oplever livet som senior og dels, hvilke forventninger borgerne har.
Analysen, som går under overskriften ”Det gode seniorliv”, er dermed både en form for aktuel status og en beskrivelse af de fremtidige rammer og ønsker. Det oplyser Hedensted Kommune i en pressemeddelelse.

Analysen består af fire delundersøgelser:

1. Tilfredshed blandt beboere og pårørende på plejehjem: Undersøges dels via interview (beboere) og dels via spørgeskemaer (pårørende). Sker fra den 28. august – 28. september
2. Tilfredshed blandt modtagerne af hjemmehjælp: Fra den 3. september har hjemmehjælperne spørgeskemaer og svarkuvert med ud til de ældre. De ældre kan udfylde, lægge skema i kuvert og lade hjemmehjælperen tage det med retur senest den 3. oktober.
3. Tilfredshed blandt modtagerne af genoptræning: Undersøges via interviews i Huset i Løsning i uge 39 og 40.
4. Tanker og forestillinger om fremtidens seniorliv blandt de 45-55 årige i Hedensted Kommune: Via e-boks sendes spørgeskema til alle i denne aldersgruppe. Det sker fra den 3. – 19. september.

Opgaven med at se nærmere på ”Det gode seniorliv” er forankret i Udvalget for Tværgående Politik. Et udvalg, der over kortere eller længere perioder dykker ned i forskellige emner. Udvalgsformand Erik Kvist fortæller:
”Livet som ældre er jo noget der vedrører os alle, hvad enten det er vores egen alderdom eller som pårørende. Og uanset om man selv er berørt af seniorlivet nu eller er midt i livet, så vil vi gerne høre folks holdninger og oplevelser.”

Alle svar vil være anonyme, og resultaterne fra undersøgelserne kommer til at indgå i den videre politiske og administrative udvikling af ældreområdet. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt deltager:
”Vi håber naturligvis, at rigtig mange vil bruge tid og energi på at deltage i undersøgelsen. Kun ved at høre direkte fra brugere og pårørende – både de nuværende og kommende – kan vi udvikle seniorområdet optimalt”, fortæller Mette Juhl, der er næstformand i Udvalget for Tværgående Politik.

Del på sociale medier