15 borgere og to politikere udgør til en start det nye Klimaråd, som skal være med til at sikre, at kommunen når sine ambitiøse klimamål
Hedensted Kommune har fået et nyt Klimaråd som afløser for det hidtidige Klima- & Energiråd. Men hovedopgaven forbliver den samme, nemlig at sikre at kommunen som partner i det nationale DK2020-samarbejde når sit klimamål om en reduktion i CO2-udledningen på 70 pct. inden 2030.
Klimarådet har to primære roller. Det skal fungere som et rådgivningsorgan for det nye udvalg for Vækst & Klima og altså rådgive inden for emner relateret til kommunens arbejde med bæredygtig udvikling. Desuden kan Klimarådet udføre opgaver for udvalget ved at bidrage til at løfte og udbrede kendskabet til den bæredygtige dagsorden til borgere og virksomheder i kommunen.
Blandt Klimrådets opgaver bliver i samarbejde med borgere og virksomheder at medvirke til facilitering og skabelse af fremtidsfortællinger om det gode liv for borgere og virksomheder i kommunen. Fremtidsfortællingerne skal være med til at formidle klimavisionen og inspirere til arbejdet med bæredygtighed. Desuden får Klimarådet til opgave at facilitere en borgerdrevet proces, der skal give input til en samlet fortælling om den grønne omstilling af kommunen.
”Vi har i Hedensted Kommune sat os ambitiøse mål for klimaet og den grønne omstilling. Klimaet er sammen med fortsat vækst kommunalbestyrelsens højeste prioriteter i de kommende år, hvilket allerede har givet sig udslag i en ny politisk og administrativ struktur, hvor vi har styrket de to områder væsentligt. Ud over det omfattende arbejde, der er igangsat med klimastrategien DK2020 har vi besluttet en række initiativer, som for eksempel en Grøn Fond til at understøtte klimaindsatsen. Vi har netop indkøbt 80 elbiler – svarende til en tredjedel af den kommunale vognpark, vi opprioriterer grønne indkøb og har i det hele taget fokus på klimakonsekvenserne af vores økonomiske dispositioner. Jeg glæder mig også over den store interesse for at anlægge solcelleanlæg i kommunen, som vil bidrage til mere klimavenlig energiforsyning. Vi har store forventninger til og håber på masser af ideer og inspiration fra det nye Klimaråd,” siger borgmester Ole Vind.
Der er ikke udpeget fagfolk og erhvervsfolk som faste medlemmer af rådet. Det er i stedet hensigten, at fagfolk kan tilknyttes efter behov. Alle 15 borgere, der har søgt om at blive medlem, har fået plads i Klimarådet, som vil kunne optage nye medlemmer løbende.
Det nye Klimaråd består af Torsten Sonne Pedersen, Juelsminde, Anders Møller, Løsning, Henrik Narud, Daugård, Bent Sørensen, Løsning, Linda Marie Stisen, Hedensted, Claus Sørensen, Tørring, Heidi Bang Rasmussen, Juelsminde, Susanne Simone Due, Juelsminde, Jens Ottosen, Daugaard, Niels-Ole Christensen, Juelsminde, Jens Bak-Andersen, Stouby, Morten Juhl-Lassen, Hedensted, Erik Gudbjerg, Juelsminde, Mihai Barbus, Løsning og Keld Kallestrup, Eriknauer.
Desuden har kommunalbestyrelsen udpeget Lars Jensen, formand Udvalget for Beskæftigelse, mens Mads-Peder Søby er udpeget af Udvalget for Vækst & Klima.

Del på sociale medier