Hedensted Kommune søger leder til Socialpsykiatri og Rusmiddelcenter til snarlig tiltræden eller pr. 1. oktober 2018.

Hedensted Kommune arbejder med kerneopgaver, og har valgt en organisering med 4 kerneudvalg. Socialpsykiatrien og Rusmiddelcenteret er en del af kerneopgaven Beskæftigelse. Lederen af kompetencegruppen ”Socialpsykiatri og Rusmiddelcenteret” refererer direkte til beskæftigelseschefen.

Foto: ABW

Du får det overordnede ansvar for den faglige kvalitet i Hedensted Kommunes socialpsykiatri og rusmiddelbehandling, og ansvar for at videreudvikle og implementere tilbud til målgrupperne.

Som leder i Socialpsykiatri og Rusmiddelcenter under Beskæftigelse indgår du i en kompleks organisation, som til stadighed er under krydspres fra politikernes, borgernes og medarbejdernes krav og forventninger. Vi ønsker effektivitet for at opnå de politisk fastsatte mål, og omstillingsparathed i organisationen når der kommer nye, politiske initiativer. Samtidig stilles der store krav til områdets organisatoriske udvikling, når det gælder anvendelsen af de samlede ressourcer.

For at komme i betragtning skal du bl.a. have en pædagogisk, sundhedsfaglig, socialfaglig eller anden relevant uddannelse, med en professionel tilgang til mennesker og lovgivning. Du skal have ledelseserfaring fra lignende organisationer.

Ansøgning skal fremsendes senest den 5. august 2018. Læs mere om og søg jobbet her

Del på sociale medier