Hedensted Kommune går nu i gang med at ombygge kystsikringen for enden af Bjørnsknude.

Arbejdet starter torsdag den 20. august og forventes afsluttet inden 15. oktober 2020.

Hele den eksisterende stensætning bliver brudt ned og genbrugt. Denne gang forstærket med fiberdug i bunden. Dermed er den nye kystsikring etableret.

For at få plads til en længe ønsket offentlig sti tilføres cirka 300 tons sten og ral. Dette bliver finansieret af lodsejeren og Hedensted Kommune i fællesskab.

Trappe vedd Bjørnsknude, foto: Hedensted kommune

Den samlede anlægssum er cirka 1 mio. kr.

Af sikkerhedshensyn er området afspærret i hele anlægsperioden. Man må hverken færdes på de områder, der arbejdes på eller på private matrikler.

Der bliver opsat skilte med information om anlægsarbejdet og adgangsforhold.

Lene Tingleff, der er formand for Udvalget for Teknik, glæder sig over at kunne melde en dato ud for åbning af den nye sti:

”Det er nok ikke for meget at sige, at stien ved Bjørnsknude rent procesmæssigt har været ramt af nogle bump på vejen. Jeg glæder mig utrolig meget over, at vi i samarbejde med lodsejeren har fundet en holdbar løsning, så alle snart kan gå en dejlig tur omkring Bjørnsknude”.

Del på sociale medier