Rettidig omhu – fyraftensmøde

Verden er i opbrud, den traditionelle globale markedsplads indskrænkes som følge af geopolitiske spændinger, og energi- og råvarepriser er på himmelflugt. Samtidig daler forbrugertilliden og investeringsviljen.

Vi gentager dette vigtige fyraftensmøde – denne gang i Tørring, om de økonomiske udsigter, samt input til, hvordan din virksomhed forbereder sig – og kommer igennem – en periode præget af usikkerhed. Der vil være indlæg fra kompetente oplægsholdere, som giver deres bud på rettidig omhu fra forskellige vinkler.

Det hele foregår den 17. november 2022 fra kl. 16.00-18.30 i Administrationshus Tørring, Stationsparken 1, 7160 Tørring. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding – senest dagen før.

Læs mere og tilmeld dig her

Få styr på den nye bogføringslov

Den nye bogføringslov betyder store ændringer til anvendelsen af it-systemer i bogføringen. Den 1. juli 2022 trådte nogle få nye krav i kraft for alle omfattede virksomheder, mens størstedelen, bl.a. kravene til digitale bogføringssystemer, træder i kraft næste år eller senere. På dagene den 3. november om eftermiddagen, og fredag den 4. november om formiddagen, vil vi stille skarpt på både de nye regler, der er trådt i kraft i år, såvel som de regler der træder i kraft 2023 frem til år 2026.

Hvad skal der til for at I er klar til kravene om digital bogføring samt digital opbevaring af regnskabsmateriale i den nye lov? Du får en praktisk vinkel på, hvad der skal ændres i forhold til dit set-up med bogføringen og dit regnskab, og hvad processen frem til ikrafttræden af de forskellige dele af lovens nye regler indebærer.

Meld dig til her:

Rugekassen Tørring, Bredgade 13, 2. sal, torsdag den 3. november kl. 16.00 –

https://hedensted.nemtilmeld.dk/614/ eller

Rugekassen Hedensted, Spettrupvej 7B, fredag den 4. november kl. 8.30 –

https://hedensted.nemtilmeld.dk/613/

Klimaklar produktionsvirksomhed

Styrk din klimaindsats og derigennem dine afsætningsmuligheder. Så enkelt kan det siges.

Flere og flere virksomheder arbejder med at reducere CO2 aftrykket igennem hele værdikæden – og således også hos underleverandører. Det stiller krav til viden om klimaaftrykket i din virksomhed og til en strategi for at reducere CO2 udledningen.

Du kan nu deltage i et online læringsforløb med rådgivning for at blive ”Klimaklar”. Initiativet er et samarbejde mellem Dansk Industri og Industriens Fond.

Det er gratis at deltage, men kræver at din virksomhed er en produktionsvirksomhed og har minimum to ansatte. Medlemskab af DI er ikke en forudsætning.

Læs mere her

Hyr en vækstpilot

Ejer du en SMV eller en iværksættervirksomhed og mangler du nogle specifikke kompetencer i virksomheden, så har du mulighed for at ansætte en vækstpilot.

En vækstpilot er en medarbejder, der er højt kvalificeret inden for sit felt og som kan bidrage til at implementere processer eller funktioner, der skaber vækst og letter arbejdsgange i din virksomhed. Ansættelsen af en vækstpilot varer 6 måneder, og medfinansieres af Erhvervshus Midtjylland med 50 pct. af lønnen, dog op til max 15.000 kroner.

Erhvervshuset hjælper dig med at profilere den rette vækstpilot for dig, og understøtter processen imellem virksomhed og vækstpilot. Der er et begrænset antal forløb at søge, så først til mølle princippet gælder. Er det noget for dig?

Læs mere her

Gevinst lige til at høste

Der er store gevinster at høste – for hvem kaster guld på gulvet? Det kan give virksomheder, borgere på kanten af arbejdsmarkedet og samfundet generelt en god gevinst, at skabe småjobs til borgere med udfordringer og Code of Care leverer den perfekte platform. Projektet fokuserer på at få mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i småjobs, og derved aflaste de regulært ansatte ude i virksomhederne.

Vi har en Code of Care Task Force i Hedensted Kommune, hvor virksomhedsledere og kommunen arbejder sammen, for at øge beskæftigelsesgraden. Vil du være med? – Du kan læse lidt mere her, før du beslutter dig:

Er Code of Care noget for dig?

Kontakt Hedensted Erhverv

Har du brug for uvildig og gratis vejledning fra den lokale erhvervsservice