Tirsdag blev det offentliggjort hvilke steder, der er blevet en del af Danmarks nye Naturkanon. Kun 15 steder kom igennem nåleøjet ud af de 1.671 forslag, der var blevet foreslået af danskerne. De 15 udvalgte steder er valgt både ud fra deres helt særlige natur og ud fra deres oplevelsesværdi, når man besøger dem.

Foto: Hedensted Kommune

Blandt de 15 steder, der blev udvalgt som helt særlige besøgsmål, når det gælder dansk natur, er Gudenåen og Skjernåens kilder. Området beskrives sådan af jury-medlem Susanne Sayers:
“De troldeagtige rester af Jyllands oprindelige egeskov, et rigt planteliv, masser af småfugle, måske en fiskeørn – i vandskellet på den jyske højderyg, hvor Danmarks to største vandløb pibler frem, kan man opleve en mosaik af rene kilder, småsøer, kærområder og krat. Gudenåen, Danmarks længste å, bobler op og løber mod øst, og bare 100 meter fra dens udspring finder man så udspringet for vores vandrigeste å, Skjern Å, som stikker af i modsat retning. I området findes også Rørbæk Sø og Tinnet Krat, Danmarks største egekrat. Følg åerne på vej – så kan du se, hvordan de hurtigt vokser sig større og brusende.”

Koncentrat af unik natur, landskabs- og kulturhistorie
I udvælgelsen har også borgere kunne bidrage med oplevelser. En af dem, der har bidraget, er Erna Storgård, der selv bor i området og ofte besøger Gudenåen og Skjernåens kilder.

– Jeg synes, det er fantastisk og helt oplagt, at området omkring Gudenåen og Skjernåens kilder er kommet med i Danmarks nye naturkanon. Området er en naturperle af de helt særlige og rummer ud over den unikke natur og det fantastiske landskab også et koncentrat af spændende kulturhistorie med både Hærvej og Danmarks første badeland.

Også Silkeborgsøerne var nominerede
Også et andet sted ved Gudenåen var med i opløbet – nemlig Silkeborgsøerne. Om det område skriver Susanne Sayers:

“Jamen, hvor skal man begynde? Silkeborgsøerne og Gudenåen, som forbinder dem, føles nogle gange som regnskov med al den grønne frodighed, andre gange føler man sig hensat til en svensk skovsø. Insekterne svirrer, småfuglene synger, og man kan i kano være heldig at se den farvestrålende isfugl, som kun findes ved rent vand, for den bruger synet til at udse sig de fisk, den dykker efter. I den mest lavvandede del af søerne ligger fire små øer, tilsammen kaldet Paradisøerne, og det er vitterlig den skæreste idyl.”

Kriterier for udvælgelsen
• Den enkelte lokalitet skal have en smuk natur og noget særligt, der er værd at besøge.
• Lokaliteten skal have en væsentlig biologisk, geologisk eller landskabelig værdi.
• Der skal være offentlig adgang til hele lokaliteten eller til væsentlige steder inden for den.
• Der skal være mindst én specifik geografisk lokalitet som nemt kan formidles og være en naturlig indgang for dem, der vil besøge naturområdet.

 

Del på sociale medier