Omfattende analyser blandt både ældre, pårørende og kommende ældre har resulteret i en lang række anbefalinger som Hedensted Kommune nu vil arbejde videre med. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Foto: ABW
I analyserne er der både spurgt ind til, hvordan man oplever den nuværende service på seniorområdet, og hvilke forventninger man har til området i fremtiden. Svarprocenterne lå fra 31-61%.

Der er en stor tilfredshed med den nuværende service. På en skala fra 1-5, hvor 1 er ”meget utilfreds” og 5 ”meget tilfreds” viser den samlede tilfredshed 4,16 for beboere i plejebolig, 4,21 for pårørende til disse, 4,05 for hjemmepleje og 4,65 for genoptræning.

Ser man på ønskerne for fremtiden handler det blandt andet om lidt større ældreboliger, huse som flere generationer kan bo i og flere boliger tæt på centerbyerne.

En anden anbefaling ses på beskæftigelsesområdet, hvor tallene viser, at over 40% af seniorerne gerne vil bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet så længe som muligt. Anbefalingen er derfor et tættere samarbejde med virksomhederne om at sikre vilkår for seniorer, så de kan bidrage så længe som muligt.

Arbejdet med undersøgelserne på seniorområdet er sket via Udvalget for Tværgående Politik. Som en ny arbejdsform har fire borgere deltaget på fuldstændig lige vilkår med politikerne. Henning Rosenvang Rasmussen er en af dem, og fortæller følgende:

”Jeg synes det har været spændende at være med, og føler også politikerne lyttede interesseret, da vi menige medlemmer fremlagde en del af resultatet af gruppens arbejde.”

Erik Kvist, formand for Udvalget for Tværgående Politik, glæder sig også over forløbet:

”Ud over at vi har fået mange og meget brugbare anbefalinger til seniorområdet, så har den gode proces givet os erfaringer med en ny form for borgerinddragelse, hvor borgerne er med allerede i det forberedende arbejde, for eksempel hvordan analyserne skulle laves og hvilke spørgsmål, der skulle stilles i spørgeskemaer og interviews.”
Erfaringerne tager udvalget med sig. Den 15. januar var alle borgere i kommunen inviteret til opstart af en såkaldt Borgerbank, hvor man kunne byde ind med emner og melde sig som ”borgermedlem” af udvalget. Ikke kun for seniorområdet, men bredt set for kommunens udvikling. Aktuelt har knap 80 personer meldt sig som deltagere i Borgerbanken.

Del på sociale medier