Udvalget for Beskæftigelse i Hedensted Kommune har besluttet at gøre forløb for unge med løntilskud i virksomheder til et permanent tilbud.
Ungeenheden i Hedensted Kommune har fra 2019 til udgangen af 2021 med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond gennemført et projekt ”LønMotiverende Indsats” (LMI-projektet) for denne målgruppe, hvor de unge er blevet ansat med løntilskud i en lokal virksomhed uden først at have været i fx virksomhedspraktik.
Erfaringerne fra projektet er så gode, at Udvalget for Beskæftigelse på sit møde den 01.03.2022 har besluttet at gøre projektet til et permanent tilbud til udsatte unge.
I alt har 29 unge gennemført LMI-projektet med ansættelse i løntilskud. 14 unge blev efter deres løntilskudsperiode ansat på almindelige overenskomstmæssige vilkår. Evalueringen viser endvidere, at 68 pct. af de unge nu er i ordinær beskæftigelse, (fleks)job eller uddannelse (svarende til 20 unge), mens 32 pct. af de unge fortsat er under afklaring til fx fleksjob, i andet aktiveringstilbud, sygemeldte eller fraflyttet Hedensted Kommune.
Over projektperioden voksede selvforsørgelsesgraden blandt de 29 unge, som gennemførte de 8 måneders LMI-træningsforløb med ansættelse i løntilskud. Ved projektafslutning (januar 2022) blev 76 pct. af de unge enten ordinært tilknyttet arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.
”Jeg er rigtig stolt af, at Jobcenter Hedensted sammen med kommunens virksomheder er lykkes med at give en række unge muligheden for at blive en del af arbejdsfællesskabet. At vi er lykkes med, at 76 % af de unge nu er i job eller uddannelse er for mig helt fantastisk” siger Formand for Udvalget for Beskæftigelse Lars Jensen.
”Vi forsøger nu at give endnu flere muligheden, og jeg er meget spændt på at følge de unge, som skal igennem tilbuddet de næste år” siger Lars Jensen.

 

Del på sociale medier