Efter at have været et omdiskuteret emne i efterårets kommunale valgkamp har et flertal i Byrådet valgt at bevare navnet Hedenstederne. Fortællingen om de 31 stærke og unikke lokalområder i Hedensted Kommune er grundstenen i den brandingstrategi, som kommunen startede op i foråret 2014. Målet er at tiltrække flere borgere og virksomheder, primært fra nabokommunerne Horsens og Vejle.

De mange aktiviteter, fortællinger og markedsføring sker under overskriften Hedenstederne. Hensigten er at bygge videre på det store kendskab til kommunens navn, og ved at sætte det i flertal fortælles, at området rummer mange flere byer end selve Hedensted.

”Fra Byrådets side har der været og er stadig stor opbakning til de aktiviteter, der gøres for at sikre vækst i vores område. Navnet Hedenstederne har dog været en del debat om både blandt politikere og borgere, og da der samtidig er gået 4 år siden opstart på kampagnen, var det naturligt at stoppe op og tage en diskussion i det nye Byråd”, fortæller Borgmester Kasper Glyngø.

Byrådet stemte derfor både om opbakning til en opdateret brandingstrategi og til navnet Hedenstederne. Ifølge den opdaterede Brandingstrategi skal der ske en styrket indsats i arbejdet med at implementere og forankre strategien internt i kommunen, og dermed få flere nuværende borgere med til at fortælle de gode historie fra deres hverdag til venner og bekendte udenfor kommunegrænsen. Der åbnes også op for en udvikling af indholdet i strategien, så målet om flere borgere og virksomheder bedst muligt nås.

Et klart flertal stemte for den opdaterede brandingstrategi og 2/3 stemte for, at navnet Hedenstederne bevares og fortsat bruges i de sammenhænge, hvor der er brug for en fælles afsender. Når de enkelte lokalområder markedsfører sig selv, står det dem frit for at bruge navnet Hedenstederne. Systematikken svarer til, at man som person nogle gange vælger kun at bruge sit fornavn, mens man andre gange siger sit efternavn for derigennem at signalere, at man er medlem af en større familie.

”Byrådet havde på et to timers temamøde i marts en god og konstruktiv debat om vores branding og navnet Hedenstederne. Efter den formelle afstemning på byrådsmødet er jeg derfor helt tryg ved, at alle respekterer flertallets beslutning om at fortsætte de gode brandingindsatser under overskriften Hedenstederne”, afslutter Kasper Glyngø.

Fakta om befolkningstallet i Hedensted Kommune:

Indtil 2008 var en stor vækst. Herefter blev væksten mindre. Fra 2012 var der et direkte fald, samtidig med at prognoserne var negative.

Siden 2014 har der været en lille, men stabil stigning, så indbyggertallet i april 2018 var 46.689 mod 45.963 i juli 2014.