Halforsøg – Det gode liv i hallerne skal være for alle

Fire haller i Hedensted Kommune slår dørene op og inviterer indenfor. Forsøgsprojektet ”Det gode liv i hallerne” skal i den kommende sæson gøre hallerne mere tilgængelige for lokalområdet – også for dem, der ikke er medlem af en idrætsforening.

Halforsøg, foto: Hedensted Kommune

I 2019 har Udvalget for Tværgående Politik arbejdet med udviklingen af en sundhedspolitik med fokus på ”Det gode liv”. En gruppe borgere har sammen med Byrådet udarbejdet en vision, der bl.a. kigger nærmere på de fysiske rammer i Hedensted Kommune. Og her står mere fleksibel adgang til idrætsfaciliteterne højt på ønskelisten.

I Hedensted Kommune har vi mange foreningsmedlemmer, der hver dag er aktive sammen i vores selvejende idrætshaller, men vi er meget interesseret i, hvordan vi kan gøre hallerne attraktive for flere”, siger Liselotte Hillestrøm, der som udvalgsformand i Fritid og Fællesskab beskæftiger sig med en stor del af de rammer, som borgerne bevæger sig i, når de har fri. ”Selvom vi har stor opbakning til det lokale foreningsliv, så kan vi se, at flere vælger også at være sammen i andre fællesskaber, og det skal hallerne også kunne bruges til. Det giver god mening både for borgerne og for hallerne”, fortsætter Liselotte Hillestrøm.

Det skal et forsøgsprojekt i samarbejde med fire selvejende haller nu forsøge at gøre os klogere på. Indtil videre har Rårup Hallen og Barrit Kultur- og Idrætscenter meldt sig til forsøgsprojektet, mens to andre haller har udtrykt interesse for at være med. Forsøgsprojektet varer i første omgang et år med start primo august.

Forsøgsprojektet går kort sagt ud på at åbne hallerne for alle brugere i lokalområdet. Foreningerne booker fortsat timer til det årlige timefordelingsmøde. Den resterende tid kan benyttes af alle, lige meget om det er et hold naboer, der bliver enige om at udfordre hinanden i badminton, eller om en flok teenagere kommer forbi bare for at spille lidt bold.

I Rårup Hallen har vi løbende fokus på at gøre hallen attraktiv bl.a. ved at tilbyde nye aktiviteter i samarbejde med idrætsforeningen. Med forsøgsprojektet får vi nu endnu flere muligheder for dem, der ikke lige melder sig ind i foreningen. Det vigtigste er, at vi gør det nemt for alle at bruge hallen som samlingspunkt” siger halinspektør i Rårup Hallen Christian Rasmussen om deres deltagelse i projektet.

Vigtig viden om brugen af hallerne
I forbindelse med forsøgsprojektet opsættes der kameratællere i hallerne, som løbende laver aktivitetsmålinger. Kameratællerne skal dels give viden om, hvor mange der bruger hallerne og hvornår. Derudover kommer kameratællerne i forsøgsprojektet også til at levere data til beregning af tilskud til hallerne. En del af forsøgsprojektet handler nemlig også om, at det skal være attraktivt for hallerne at åbne dørene for lokalområdet. Derfor bliver tilskuddet i forsøgsperioden det samme, uanset om det er en forening eller et andet fællesskab, der benytter hallerne.

Samtidig sættes kameratællerne også op i de resterende haller i Hedensted Kommune. Det sker bl.a. for at få mere viden om brugen af de eksisterende haller. Det skal styrke dialogen mellem hallen, brugerne og kommunen og sikre, at hallerne udnyttes bedst muligt.

Også Lokale- og Anlægsfonden har kig på Hedensted Kommunes forsøg på at udnytte timerne bedst muligt og gøre hallerne mere tilgængelige. Lokale- og Anlægsfonden har sponsoreret de 30 kameratællere til Hedensted Kommune og følger med i de lokale data for at bruge dem sammen med data fra andre kommuner. Direktør i Lokale- og Anlægsfonden, Esben Danielsen, forklarer deres interesse i samarbejdet: “Lokale og Anlægsfonden har meget fokus på, hvordan vores idrætsanlæg bruges bedst muligt – tilpasset den forskellighed, der er landet over. Konkret data om brug over døgn, sæson og år – på tværs af forskellige lokaler, er en rigtig god basis for en dybere kvalitativ analyse af dette. Især når der også kan sammenlignes på tværs af landet, på tværs af enkelte anlæg”. 

Fakta om aktivitetsmålingerne:

Aktivitetsmålingen foregår via et kamera, der

Del på sociale medier