I sjældne tilfælde kommer der om efteråret algeholdigt vand fra Nordsøen ned langs den jyske østkyst. Hvis disse alger er giftige, kan det give store problemer for fisk bl.a. i havbrug.

Snaptun havbrug overvåger kontinuerligt fiskenes velbefindende meget nøje og blev derfor tidligt opmærksom på fænomenet. Ved hjælp af en række praktiske foranstaltninger lykkedes det at begrænse dødeligheden af fiskene til nogle få procent.

De døde fisk blev efter reglerne bortskaffet i lukkede containere til anvendelse på et biogasanlæg.

Snaptun Havbrug har derfor ikke lod eller del i, at der er blevet tabt døde fisk på vejene fra et andet havbrugs transport. Men beklager alligevel på erhvervets vegne det postyr hændelsen har skabt.

Del på sociale medier