Majfesten
Jørgensens Allé 26
8722 Hedented

Fire dages byfest
Majfesten i Hedensted startede for mere end 30 år siden med at være en sportsfest for Hedensted Idrætsforening, hvorfor den også stadig holdes i ”Mosen”, som Hedensted Stadion bliver kaldt i folkemunde. Men med årene er den blevet en byfest for hele Hedensted og Omegn med stor opbakning i de fire dage festivitassen varer.

Den ligger som navnet antyder altid i maj måned, og i 2018 falder Majfesten sammen med Kristi Himmelfartsweekenden fra torsdag den 10. maj til og med søndag den 13. maj. De fire dage er en god blanding af fodbold, musik og underholdning for både børn og voksne.

Traditionerne holder
Hedensted Løbet som afholdes lørdag eftermiddag har været en fast tradition i alle år, og i dag er det Hedensted Løsning LøbeHold, der står for at arrangere løbet. Men også Ole Gas har de senere år været en fast del af programmet torsdag aften.

Det er også en fast tradition for underholdning for børn torsdag aften, mens fredag aften er for de unge, mens der rafles i klubhuset, og lørdag aften er forbeholdt de voksne.

Lørdag middag går Hedensted Idrætsforenings børneafdeling optog gennem byen, og søndag er der fodboldstævne og gratis sildebord. Majfesten var intet uden det obligatoriske tivoli, som er til stede alle fire dage og giver god underholdning til både store og små.

Frivillig arbejdskraft
Det er et udvalg, der frivilligt arrangerer Majfesten, og de går i gang kort efter den forrige Majfest er afholdt. Men de kan ikke klare de fire dage uden de mange frivillige hjælpere og sponsorerne. Der bruges frivillige til at slæbe og stille op, i barer og ølboder samt til forskellige opgaver til de mange arrangementer i løbet af de fire dage.

De mange sponsorer støtter med annoncer i Majfestprogrammet og på forskellig vis til de større arrangementer. Alt overskuddet går til børne- og ungdomsarbejdet i Hedensted Idrætsforening.

Læs mere om Majfesten på Facebooksiden eller hjemmesiden.