Foto: ABW

Dansk Produktion Univers
Vejlevej 21
8722 Hedensted
Tlf: 70228722
www.danskproduktionsunivers.dk

Åbningstider:
Mandag – fredag kl. 9.00 – 17.00

Udvikler produktion
Dansk Produktions Univers arbejder målrettet for at udvikle og fastholde produktion i Danmark. Det gør de ved at styrke industriel produktion og vækst. Dansk Produktions Univers er til for både det lokale og det nationale erhvervsliv. De kobler og udvikler produktions-, kommunikations- og ledelsesmetoder, så de passer til små og mellemstore virksomheder. Dansk Produktions Univers hjælper også med rådgivning og sparring omkring idé- og produktudvikling. De har kontakt til relevante netværk indenfor produktion, kapital og know-how. Dansk Produktions Univers udgiver det digitale magasin DRIVKRAFT. Magasinet har i hver udgivelse et overordnet tema, med fokus på dansk produktion.

Foto: ABW

Medlem og partner
Det er muligt at blive medlem af Dansk Produktions Univers, og et medlemskab kan tilpasses behov og størrelse af virksomhed. Dansk Produktions Univers er det organisatoriske samlingspunkt for dansk produktion. I foreningen arrangeres der to årlige møder, hvor dagsordenen er relevant i forhold til at øge konkurrencekraften for danske produktionsvirksomheder. Medlemmerne har mulighed for at diskutere og få indflydelse på retningen for arbejdsopgaverne i Dansk Produktions Univers.

Der vil i forbindelse med disse arrangementer være mulighed for at netværke med øvrige virksomheder, institutioner og interessenter. Alt efter behov og typen af medlemskab, kan medlemmerne gøres brug af deres medlemsfordele.
Man kan også blive samarbejdspartner med Dansk Produktions Univers, hvor man udveksler viden og erfaringer inden for områder, hvor der er fælles interesser og muligheder. Der bliver samarbejdet omkring fælles seminarer, events, kurser, uddannelsesprogrammer og andre vidensdelings-aktiviteter, hvor det skaber værdi for begge parters virkefelt og fokusområder.

Deltagelse i parternes aktiviteter på samme betingelser som medlemmer/interessenter. Som samarbejdspartner får man blandt andet også mulighed for gensidig markedsføring af parternes aktiviteter på respektive hjemmesider og sociale medier.

Iværksætteri og netværk
Rugekassen er et iværksættermiljø, der er startet op af Dansk Produktions Univers og Hedensted Erhverv. I Rugekassen kan man få råd og vejledning af Dansk Produktions Univers, der hjælper med forretningsplan og holder løbende samtaler med iværksætterne, hvis de ønsker det. Rugekassen er mere end et kontorhotel for iværksætterne, og Dansk Produktions Univers hjælper med at få deres virksomheder til at vækste.

Som lejer i Rugekassen er man gratis medlem af netværket Hedenstederne, som Dansk Produktions Univers står bag. Medlemmerne mødes den sidste fredag i hver måned, hvor man kan få leads, gode råd og sparring af de andre medlemmer. Til hvert møde vil der være en oplægsholder, der enten vil fortælle om sin egen iværksætterrejse eller dele ud af sin viden fra egen branche.

Du kan læse mere om Dansk Produktions Univers på deres Facebookside eller hjemmeside.