Hedensted Kommunes Erhvervspris 2021 går til Anker Andersen A/S, der bl.a. får prisen for sine innovative løsninger på genbrugsområdet og for at have gennemført et økonomisk vellykket turn-around gennem det seneste årti.
”Virksomhedens nuværende ejere har overtaget en usleben diamant, som nu er i fuld gang med at udleve sit potentiale”. Sådan hedder det blandt andet i dommerkomiteens begrundelse for at tildele Ølholm-virksomheden Anker Andersen A/S kommunens Erhvervspris.
Der er da også tale om et økonomisk særdeles vellykket turn-around for virksomheden, som blev hårdt ramt af finanskrisen i 2007-08. Men efter fire år med et samlet underskud på omkring 27 millioner kroner blev bundlinjen igen positiv i 2011. Det blev starten på en ubrudt vækstrejse, som fik et ekstra skub, da virksomheden i 2019 blev opkøbt af den svenske investeringsfond Färna Invest.
Anker Andersen A/S producerer flaske- og dåsesorteringssystemer til f. eks. Dansk Retursystem A/S og sendte i 2011 verdens første fuldautomatiske ”Pantstation” på markedet. I dag eksporterer virksomheden, der også har en afdeling i Tyskland, sine højhastigheds tælle- og sorteringsanlæg til hele verden. Resultatet før skat lød sidste år på 17,2 mio. kroner, og formuen voksede fra 13,8 til 22,1 mio. kroner.
Dommerkomiteen har endvidere lagt vægt på den store rolle, som Anker Andersen A/S har som en af hjørnestenene i effektueringen og indførelsen af globale pantsystemer, hvilket er en vigtig brik i verdens ”cirkulære økonomi” modeller.
Anker Andersen A/S er i stand til at bistå nationale miljømyndigheder med råd og vejledning i hvordan et effektivt pantsystem skal organiseres. Anker Andersen A/S’ globale netværk af eksperter og organisationer inden for effektiv og bæredygtig genanvendelse sørger desuden for, at teoretisk viden bliver omsat til konkret handling ved hjælp af udstyr udviklet og produceret på fabrikken i Ølholm.
Anvendelse af Anker Andersen A/S’ højteknologiske systemer er således medvirkende til, at der bliver genanvendt milliarder af drikkevareemballager og sparet tusindvis af tons CO2 årligt til gavn for miljøet og til gavn for de kommende generationer.
Implementeringen af EU’s pakkedirektiv og den globale trend mod øget genanvendelse gør, at Anker Andersen A/S ser en markant efterspørgsel på sine produkter på verdensplan. Takket være de patenterede løsninger er dette med til at sikre langsigtede mål og en markant udvidelse af medarbejderstaben.
Anker Andersen A/S har som et led i sin globale markedsføring og positionering, for nylig opdateret sin hjemmeside, hvor virksomhedens nye profil og mange kompetencer er synliggjorte. Se mere her: https://anker-andersen.dk/
Virksomheden blev grundlagt af Anker Andersen, der døde som 91-årig i 2012. Anker Andersen solgte sin sidste aktiepost i virksomheden i 2007, da investeringsselskabet Grundtvig Invest overtog selskabet. Firmaet er i dag 100% ejet af RVM Systems AB, som har hovedsæde i Stockholm Sverige.
”Vi er meget glade for prisen og stolte over at blive anerkendt for den måde vi driver virksomhed på. Ansvarlighed overfor miljøet og den verden de næste generationer skal leve i har stor fokus hos os. Vi fokuserer på vores teknologiske bidrag, og vores virksomhed er båret af et fælles værdisæt, som medvirker til at definere os og optimerer vores samarbejde hver eneste dag. Teamwork er grundstenen i vores tilgang til at drive virksomhed. Vi tilstræber at have en positiv påvirkning på lokalsamfundet, at skabe vækst og gode arbejdspladser uden at påvirke miljøet eller klimaet negativt”, siger Anders Topp Daugaard, CEO, Anker Andersen A/S.

Del på sociale medier