For størstedelen af de spørgsmål, hvor der kan sammenlignes med andre kommuners målinger, klarer Hedensted sig bedre.

 

Det gælder særligt den overordnede tilfredshed, motivation og ønske om fortsat at være ansat i kommunen. 92% af medarbejderne føler sig således motiverede og engagerede i deres arbejde, 85% er alt i alt tilfredse med deres arbejde og 87% ønsker at være ansat om et år.

Også på de fagområder, hvor sammenligning er mulig, nemlig skoler, dagtilbud og social omsorg, er medarbejderne i Hedensted Kommune mere tilfredse end i andre kommuner.

 

Der er naturligvis også udfordringer. Det handler mest om balancen mellem ressourcer og opgaver. Det er næppe overraskende og understreger, at kommunerne og driften af velfærdsopgaverne er presset.

 

”Alle gør, hvad de kan for at løse så meget så muligt inden for den stillede ramme. Der er hele tiden brug for at arbejde på nye måder – både på strategisk niveau og i hverdagens konkrete opgaveløsning, hvad enten det er i hjemmeplejen, børnehaven, administrationen eller et fjerde sted”, fortæller kommunaldirektør Jesper Thyrring Møller.

 

At man løbende skal udvikle sine måder at løse opgaverne på, er naturligvis ikke uden udfordringer. Men ifølge målingen formår organisationen altså at holde en god trivsel alligevel.

 

”Jeg er sikker på, at de generelt gode resultater blandt andet har sit udspring i den dialog- og tillidskultur, vi har blandt ansatte og ledelse i kommunen. Hverdagen er ikke problemfri, men ved at tale om det og have tillid til sine kollegaer, kommer man langt”, siger Jesper Thyrring Møller.

 

Også Ole Bjerre Martinussen, der er næstformand i Hovedudvalget, er glad for resultaterne:

”Det er rigtig godt at konstatere, at der generelt er en god trivsel, men lige så vigtigt, at vi nu – i fællesskab – tager fat på arbejdet med at følge op på resultaterne indenfor de forskellige områder og ser på de udfordringer, der naturligvis også er, særligt balancen mellem ressourcer og opgaver”.

 

Den 29. oktober blev der taget fat på undersøgelsens resultater. Her mødtes 370 ledere og tillidsvalgte til stormøde, hvor der blev talt om muligheder og processer og lavet aftaler for den lokale opfølgning samt inddragelse af alle medarbejdere i dette arbejde. Både med fokus på at fastholde de gode ting, som medarbejderne oplever på den enkelte arbejdsplads, og hvordan man kan tage fat på de udfordringer, som undersøgelsen har vist.

 

Fakta om undersøgelsen:

89% af medarbejderne, svarende til 2.662 personer, har svaret.

Målingen laves af Rambøll. Sammenligningen med andre kommuner baseres på 20 kommuners medarbejderundersøgelse de seneste 3 år.

Del på sociale medier