Styregruppe bestående af Juelsminde-borgere er klar med vedtægter og arbejdsgrundlag for det digelag, som nu skal i gang med at sikre byen mod eventuelle klimatrusler.

Udvalget for Fritid & Fællesskab i Hedensted Kommune godkendte tirsdag det udkast til vedtægter og arbejdsgrundlag, som en styregruppe bestående af 9 Juelsminde-borgere gennem det seneste halve år har arbejdet med. Udvalget anbefaler samtidig byrådet at gøre det samme, og sker det 28. august, kan arbejdet i digelaget med at højvandssikre Juelsminde gå i gang.

Stadig oftere sker det, at vi i Danmark oplever forhøjet vandstand og direkte oversvømmelser. Juelsminde er af Miljøministeriet udpeget som en af ti danske byer, hvor der er særligt behov for at reducere risikoen for oversvømmelser. Derfor vedtog byrådet i november 2018 at igangsætte en proces mod dannelse af et digelag. Samtidig blev det understreget, at borgerne fra starten skulle involveres i arbejdet med den nødvendige, fremtidige højvandssikring af byen.

Første skridt i processen var et stormøde på Hellebjerg Efterskole 29. januar i år med 600 fremmødte Juelsminde-borgere. En arbejdsgruppe bestående af ni borgere blev dannet, som efter fem møder nu i enighed har udarbejdet et sæt vedtægter, der lægger op til en sammenhæng-ende løsning for hele byen, og som bygger på et solidarisk grundlag.

”Jeg er utrolig glad og stolt over, at Juelsminde-borgerne på den her både positive og konstruktive måde har taget medansvar for højvandssikringen af byen. Styregruppen har udført et både hurtigt og grundigt forarbejde, som lover rigtig godt for det fremtidige samarbejde med kommunen omkring klimasikringen af byen. Det glæder mig ikke mindst, at styregruppen har haft et fælles mål om at etablere én samlet beskyttelse af byen og solidariteten for øje i arbejdet med vedtægterne for digelaget,” siger Liselotte Hillestrøm, form. Udvalget for Fritid & Fællesskab.

Styregruppens opgave har alene været at forberede etableringen af et digelag, hvortil der nu skal vælges en bestyrelse. Det bliver bestyrelsen, der blandt andet skal tage stilling til udformningen af diget og fordelingen af de udgifter, der er forbundet med etableringen og vedligeholdelsen af diget, som sikrer byen mod en vandstandsstigning på op til 2,5 meter. Styregruppen ønsker, at kommunen får en repræsentant i bestyrelsen, ligesom kommunen også stiller en sekretær og teknisk bistand til rådighed.

Digeprojektet i Juelsminde er blot et af flere klimatiltag i Hedensted Kommune i regi af det flerårige fælles-regionale og EU-støttede Cost2Coast Climate Challenge-projekt. EU har således været med til at finansiere processen omkring etableringen af digelaget.

”Vores særlige måde at inddrage borgerne i etableringen af digelaget på har vakt stor opmærksomhed på en konference i Lissabon, hvor vores medarbejdere oplevede stor interesse fra kolleger i andre lande. Jeg ser frem til, at vi i Hedensted Kommune kan fortsætte det gode og tætte samarbejde med borgerne omkring de allerede igangværende og kommende klimatiltag,” siger Liselotte Hillestrøm.

For mere information:
Liselotte Hillestrøm, form. Fritid & Fællesskab Hedensted Kommune, tlf.: 3038 3237
Per Nørmark, konsulent Natur, Vand og Vej, Hedensted Kommune tlf.: 2927 5033