Bydelsplanen åbner mulighed for nye boligområder i den nordvestlige del af Tørring, som fuldt udbygget vil kunne rumme 300-500 boliger.

Sidste år steg indbyggertallet i byen med 115, og Tørring er dermed det lokalområde i Hedensted Kommune, hvor befolkningstilvæksten har været størst i 2020. Den positive udvikling ventes at fortsætte i de kommende år, og derfor kunne byrådet onsdag godkende, at en plan for en ny bydel i den nordvestlige del af Tørring sendes i høring i otte uger. Fuldt udbygget vil den nye bydel kunne rumme 300-500 boliger.
Bydelsplanen, der er udarbejdet på baggrund af Tørring Masterplan og kommuneplanen for 2017-2029, udgør grundlaget for fremtidige lokalplaner og projekter i området.
Tanken er, at der over de kommende år kan udvikle sig mindre boligområder i nordvestlig retning, som skal tilpasses det natursmukke landskab ved Melhede Bæk og Gudenåen. Naturen og vandet skal således være med til at skabe en samlende identitet i området.

Bydelsplanen er blevet til på baggrund af stor medvirken og iderigdom blandt byens borgere i alle aldre. Der er fra august til december 2019 på borgermøde, projektforløb på Tørring skole og gymnasiet og borgermesse mv. indsamlet cirka 350 ideer til bydelsplanen, som nu er samlet i et idekatalog og vil indgå i den videre proces.
”Jeg synes, at resultatet af den lange proces er vildt imponerende. Som jeg plejer at sige, så er borgerinddragelse besværligt, men det er også helt nødvendigt og har også været utrolig gavnligt. Bydelsplanen flugter med tankerne i Masterplanen for Tørring, som jo også er et resultatet af en stor borgerinddragelse. Så når jeg ser resultatet, kan jeg godt forstå, at forarbejdet har taget tid. Jeg forventer, at der med rammerne på plads nu vil komme skred i tingene og ved, at der står private grundejere klar i venteposition,” siger Hans Vacker, byrådsmedlem og medlem af Udviklingsrådet og styregruppen i Tørring.

Også fra Brian Christiansen, form. for Udviklingsrådet lyder der stor tilfredshed med både processen og resultatet.
”Processen har været utrolig spændende og kendetegnet ved en god, konstruktiv og kreativ dialog. Vi er kommet hele vejen rundt, og alle, der har haft lyst til at bidrage, er blevet hørt. Jeg derfor nu både forventer og tror, at der bliver eksekveret på de mange gode ideer og målsætninger i materialet, så vi kan få skabt endnu mere udvikling i Tørring,” siger han.

Af bydelsplanen fremgår blandt andet, at Melhede Bæk behandles og integreres i store rekreative arealer sammen med større regnvandssøer og vandforløb. Det er omkring og i harmoni med de grønne og rekreative arealer, at de enkelte boligområder placeres. Langs Viborg Hovedvej skal etableres en støjafskærmning i form af støjvolde/bakker af varierende højde og form. Ved Melhede Bæk og Gudenåen åbnes afskærmningen, så trafikanterne på hovedvejen kan få et kig ind over de store grønne strøg og byen. Der åbnes også mulighed for en sti under Viborg Hovedvej, som forlænges til skole- og idrætsområdet og byen, ligesom der foreslås en ny vej fra Viborgvej til Melhedevej med cykelstier i begge sider.
Du kan læse mere om Tørring Bydelsplan og idekataloget på hedensted.dk.

Grafik: SDL
Del på sociale medier