Hedensted Kommune opsiger lejemål og sælger enkelte bygninger

De ansatte i Hedensted Kommune skal nu også i helt konkret forstand arbejde tættere sammen. Fremover skal de dele færre kvadratmeter. Det sker som følge af, at kommunale lejemål opsiges, og at bygninger, som i dag huser blandt andet biblioteker, sættes til salg. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 blev der nedsat et kapacitetsudvalg, som fik til opgave at arbejde med et forslag til, hvordan kommunen kan udnytte sine bygninger bedst muligt, reducere udgifterne til bygninger og lokaler og samle administrative funktioner på færre kvadratmeter. Det forslag, som vedrører blandt andet biblioteker og frivillighuse, blev umiddelbart før sommerferien godkendt af en enig kommunalbestyrelse.

”Vi har i kapacitetsudvalget haft en bunden og bestemt ikke nem opgave, men vi mener, at vi har fundet en model, som på den ene side reducerer kommunens leje- og driftsudgifter og som på den anden side nu giver os mulighed for at indføre fleksible arbejdspladser og –former, når flere medarbejdere rykker ind på rådhusene i Hedensted og Juelsminde og evt. nogle af de større nuværende lejemål. En fleksibilitet, som vi høstede gode erfaringer med i corona-perioden”, siger Lars Jensen, formand for kapacitetsudvalget.

Konkret ift. biblioteker og frivillighuse indebærer beslutningen blandt andet: Biblioteksbygningen i Uldum sælges. Det skal undersøges, om der kan etableres en lokal biblioteksfunktion, evt. i lighed med de ordninger som findes i Lindved og Glud.

Biblioteksbygningen i Juelsminde sælges. Biblioteket vil blive genetableret i en anden kommunal ejendom.

Bibliotekslokalerne i Gudenåcentret skal bruges til administrative funktioner. Det skal derfor undersøges, om biblioteket kan flyttes til Tørring midtby.

Hornsyld Bibliotek flytter fra Skolen i Midten til Hornsyld Skole. Hedensted Bibliotek skal frem over huse de nuværende aktiviteter i frivillighuset Østerbrogade.

Hvordan udmøntningen i praksis vil blive gennemført, og hvad tidsplanen bliver for de enkelte elementer i planen, skal nu drøftes i Udvalget for Fællesskab.”Det er vigtigt at understrege, at det videre forløb kommer til at ske i et tæt samarbejde med medarbejderrepæsentanter og de berørte medarbejdere. Desuden vil det ske med hensyntagen til den strategi vedrørende bibliotekerne, som kommunalbestyrelsen vedtog i juni,” siger Kasper Glyngø, formand for Udvalget for Fællesskab.

Foto: ABW
Del på sociale medier