Articles by: Ida

Foto: ABW

Murer- og betonfirmaet Erling Jørgensen A/S

Virksomheden har næsten 50 år på bagen, og har således jubilæum i 2022. Det er udtryk for en meget stabil virksomhed, og ifølge direktøren, Henrik Jørgensen, er det lidt af en sjældenhed i byggebranchen.

Foto: ABW

Gratis hjælp til unge

Hedensted Kommune har udvidet muligheden for at unge kan få samtaler med psykologer og terapeuter. Tilbuddet er for alle mellem 13-25 år og den unge kan få op til 5 gratis anonyme samtaler.

Grafik: SDL

Strategien for højvandssikring af Juelsminde klar til politisk orientering

Borgerinddragelse har været omdrejningspunktet for arbejdet med strategiplanen for højvandssikring af Juelsminde.
Juelsminde er udpeget som et af 14 områder i Danmark, hvor der er særlig risiko for oversvømmelse.

Grafik:SDL

Bydelsplan for Tørring sendes i høring

Bydelsplanen åbner mulighed for nye boligområder i den nordvestlige del af Tørring, som fuldt udbygget vil kunne rumme 300-500 boliger.

Coronavirus. COVID-19. 3D Render

Administrationshus i Tørring klar til brug

Corona-restriktionerne betyder, at det i første omgang bliver på skift, at de knap 100 medarbejdere i Hedensted Kommunes Fritid og Fællesskabsafdeling kommer til at tage deres nye arbejdsplads i brug fra 1. februar.