Den gamle Aldi-butik rives ned og erstattes af et moderne lejlighedskompleks på 3-4 etager, oplyser Hedensted Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Hedensted Kommune

Siden Aldi lukkede i efteråret 2017 har kommunen været i dialog med grundens ejer om, hvad den meget centralt beliggende grund skal bruges til. Byrådet ønsker et projekt, der understøtter den positive udvikling, som Hedensted by er i.

”Både arkitektur og funktionalitet skal være i orden, og det mener vi i høj grad lykkes i denne bygning tegnet af arkitekterne Friis og Moltke”, fortæller Borgmester Kasper Glyngø.

Bygningen bliver på den ene side markant, fordi den rejser sig i højden, men samtidig i harmoni med omgivelserne. De øverste etager har en skrå arkitektur, der gør udtrykket let samtidig med, at det passer godt til linjerne og det smukke tårn på nabobygningen Østerbrogade 4, der huser ”De unges hjem”.

Bygningen opføres med 3 og 4 etager svarende en højde på 11-14 meter. Da grundens areal er 1.962 m2 giver det en bebyggelsesprocent på 152, hvor kommuneplanen tillader maksimalt 80. Inden projektet kan endeligt godkendes, skal der derfor laves en ny lokalplan, hvilket tager 8-12 måneder.

”En højere bebyggelsesprocent vil stemme overens med vores tanker om ny masterplan for området. Her fokuser vi på en kombination af handel og boliger, så der sikres mest mulig liv og aktivitet i området”, fortæller Kasper Glyngø.

Med det nye lejlighedskompleks flytter Hedensted by sig i samme retning som de større byer, hvor flere og flere borgere ønsker at bo i byens centrum. Og hvor byen skal kunne rumme borgere i alle livets faser; også når man sælger sin villa for i stedet at bo til leje i den by, man måske har levet hele livet i.
Med i overvejelserne om byggeriet er spørgsmålet om parkeringspladser til de nye beboere.

”Ved etagebyggeri forlanger vi minimum en parkeringsplads pr. lejlighed for at sikre, at beboerne ikke optager parkeringspladserne til de butikker, der ligger i nærheden”, fortæller Michael Laursen, leder af Infrastruktur og Transport.

For at sikre nok pladser er der planer om at inddrage noget af den offentlige parkeringsplads ved togstoppet, som ligger nær det planlagte byggeri. Dette betales af bygherre og investor Thomas Hansen fra Hedensted, der ejer Aldigrunden.

Kommunen har desuden inviteret Handelsstandsforeningen til en snak om, hvordan man i fællesskab får skabt ”en by i balance”, hvor byudvikling og fortætning af boliger går hånd i hånd med tilgængelighed og gode parkeringsmuligheder.

”Som kommune vil vi gerne tage teten, og være med til at finde de parkerings- og byrumsprincipper, som vores centerbyer skal udvikles efter de kommende år. Her er vi særligt heldige i Hedensted Kommune, fordi vi er så tæt på både de handlende og borgerne. Vi er stolte af, at vi udvikler vores byer sammen”, slutter Kasper Glyngø.

Foto: Hedensted Kommune